Portaal Durgerdam

portaalDoor Arjen Hoekstra

Portaal Durgerdam: samen werken aan de haven

Op 19 maart besloten de gebruikers van de Durgerdamse haven en enkele bestuursleden tot meer onderlinge samenwerking en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het gebruik van de haven Durgerdam. Havenmeester Adrie Erkelens heeft afscheid genomen en voor hem is de Havencommissie Durgerdam in de plaats gekomen.

Na hard werken presenteerde deze commissie op 18 april het Durgerdam Portaal, ontwikkeld door de immer betrokken IT-specialist van de Watergeuzen, Hans Haytsma, en verder ingevuld door Arjen Hoekstra en de overige leden van de commissie, Thirza Ras en Stephan Kap.

“Het portaal is een informatiebron vanuit de havencommissie naar de leden toe. Het probleem was dat er voldoende klussen lagen, maar niemand wist hoe ze zich op konden geven. Er was geen centraal punt en daarvoor hebben we dit portaal ingericht”, aldus Hans Haytsma, “Eenvoudige communicatie met niet te veel toeters en bellen moet het ook voor de mensen die wat minder goed met computers kunnen omgaan mogelijk maken het portaal te gebruiken”. Het is toegankelijk voor iedereen via de website van onze vereniging en de groene knop bij Haven Durgerdam. De gebruikers van de haven hebben echter een inlognaam en een unieke inlogcode waarmee ze zich ook op het portaal kunnen opgeven voor klussen en met elkaar contact hebben. “Er zullen ongetwijfeld nog wel wat kinderziekten in zitten, maar juist omdat we nu een laagdrempelige informatiebron hebben kunnen we dat simpel met z’n allen oplossen en ook met z’n allen verbeteren”.

Stephan Kap van de Havencommissie: “Zoals we met z'n allen hebben besproken op de startvergadering: laten we gezamenlijk dit systeem uitproberen om zowel het onderhoud van de haven als het verenigingsleven zo goed en zo leuk mogelijk te organiseren, middels het vele-handen-maken-licht-werkprincipe. Het seizoen is begonnen, dus doe mee!”

Hoe werkt het portaal? Via onze website www.wsvdewatergeuzen.nl klikt een gebruiker bovenin op Havens/Durgerdam en gebruikt hij of zij de groene knop met Portaal Durgerdam. Als je niet ingelogd bent zie je wat een bezoeker/passant zou zien. Voor het in werking zetten van het portaal moeten gebruikers (leden met een ligplaats in de haven Durgerdam) inloggen middels een gebruikersnaam en code die eerder per mail is toegestuurd. Eenmaal op het portaal kunnen ze zien welke klussen nog open staan, wie er nog meer deelnemen en wie de ‘leider’ is van de klus. Uiteraard kan je je aanmelden voor een klus en communiceren met de andere deelnemers. Verder kunnen je op het portaal zien wie er allemaal in de haven liggen en is er een adressenlijst. Het kopje Mededelingen is een soort prikbord met diverse informatie. Daar staat informatie over zwerfplekken en passanten. Tenslotte is er nog een fotogalerij voor en door de leden. Inhoudelijk wordt het portaal beheerd door ondergetekende (moderator). De technische man is Hans Haytsma.

Over ons

WSV 'De Watergeuzen' is opgericht in het jaar 1928. De vereniging beheert drie havens. De haven aan de Diemerzeedijk met het clubhuis en de winterstalling vormt het middelpunt van de vereniging. De twee andere havens zijn in Vinkeveen en in Durgerdam.

Search