bestuur.jpg

Van de bestuurstafel mei 2022

Het lot van het bestuur gaat veelal gepaard met blije momenten. Twee van deze momenten waren de laatste ALV en de opening van het seizoen. De ledenvergadering werd druk bezocht en de discussies leverden een goede bijdrage aan het welzijn van de vereniging. Bij de opening van het seizoen waren zo’n 70 mensen aanwezig. Het was gezellig, de muzikale omlijsting zorgde voor een aangename sfeer en de heerlijke hapjes maakten het tot een geslaagde borrel.

Maar helaas kent het bestuur ook momenten waarop je de energie verliest. En dat was tijdens de inloopbijeenkomsten waar leden hun bijdrage konden leveren aan de toekomst van de vereniging. Over twee dagen werden de bijeenkomsten door maar 4 leden bezocht. De aankondiging van deze dagen kon door niemand gemist zijn omdat dat meermalen in mails en in de Geus is genoemd. Geen interesse dan? Diverse keren heb ik met leden over dit onderwerp gesproken en dan bleek dat men graag wilde meepraten. Concrete toezeggingen om op de inloopavonden te komen waren er voldoende.

Wat doen wij fout? Hoe moet het anders? Ik hoor het graag. Mijn mailbox en mijn telefoon staan open.

Peter Weesendorp      

peter.jpg
Doel van de vereniging - in het kort

De Watersportvereniging  'De Watergeuzen' heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de watersport. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 a)   het behartigen van de leden op het gebied van de watersport;
 b)   het bevorderen van de goede verstandhouding tussen de leden en de samenhang van de vereniging;
 c)   het beschikbaar stellen en beheren van faciliteiten ten behoeve van de leden;
 d)   het organiseren van activiteiten en evenementen;
 e)   het samenwerken met andere verenigingen, die hetzelfde doel trachten te bereiken;
 f)    alle andere wettige en geoorloofde middelen, welke voor het doel bevorderlijk zijn.

De vereniging kent gewone leden, jeugdleden, ereleden en aspirant-leden. Alleen de gewone leden en ereleden hebben stemrecht in de algemene vergadering.

Haven Amsterdam

Haven Vinkeveen

Haven Durgerdam

Over ons

WSV 'De Watergeuzen' is opgericht in het jaar 1928. De vereniging beheert drie havens. De haven aan de Diemerzeedijk met het clubhuis en de winterstalling vormt het middelpunt van de vereniging. De twee andere havens zijn in Vinkeveen en in Durgerdam.

Laatste Nieuws

Search