bestuur.jpg

Van de bestuurstafel mei 2023

Met het hijsen van de vlag door Joke Janssen en Els van de Horst, beiden al een leven lang lid, werd op zondag 30 april het seizoen geopend. Met zo’n 80 bootmensen is er een scala aan bootgesprekken gevoerd. En natuurlijk kreeg ook het verenigingsleven aandacht in de gesprekken. En dat alles onder het genot van heerlijke Turkse hapjes. Ahmet en Hatice hadden zich spontaan aangemeld om dit te verzorgen. Dat alles op was, laat zien dat het goed gesmaakt heeft. Ik wil beiden nogmaals hartelijk bedanken.

De sloep en de Leisure lagen voor de kant zodat iedereen kon zien welke boten geleend kunnen worden. Ik nodig iedereen uit om dit te doen. En zoals ik al eerder aangaf mag ieder lid dit jaar een van de boten gedurende maximaal een dag gratis meenemen.

Het gesprek in de afgelopen ALV over de bestuurssamenstelling heeft in het bestuur geleid tot een discussie over de bestuurstermijn. Dit bestuur is van mening dat het goed is voor de vereniging als er doorstroming in het bestuur is. Nieuwe mensen, nieuwe inbreng. En het argument dat er geen mensen te vinden zijn voor het bestuur moet maar eens van tafel. In de komende ALV zullen we dan ook met het voorstel komen om de zittingsduur te beperken tot 2 termijnen van 3 jaar. In speciale situaties is verlenging met een termijn nog mogelijk. En dat brengt mij meteen tot het volgende punt en dat is dat we nog een bestuurslid zoeken. Hierbij doe ik een beroep op jullie om hieraan gehoor te geven. Wil je meer informatie dan kun je mij of een van de andere bestuursleden altijd benaderen. 

Ik wens iedereen een mooi vaarseizoen.

Peter Weesendorp

peter.jpg
Doel van de vereniging - in het kort

De Watersportvereniging  'De Watergeuzen' heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de watersport. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 a)   het behartigen van de leden op het gebied van de watersport;
 b)   het bevorderen van de goede verstandhouding tussen de leden en de samenhang van de vereniging;
 c)   het beschikbaar stellen en beheren van faciliteiten ten behoeve van de leden;
 d)   het organiseren van activiteiten en evenementen;
 e)   het samenwerken met andere verenigingen, die hetzelfde doel trachten te bereiken;
 f)    alle andere wettige en geoorloofde middelen, welke voor het doel bevorderlijk zijn.

De vereniging kent gewone leden, jeugdleden, ereleden en aspirant-leden. Alleen de gewone leden en ereleden hebben stemrecht in de algemene vergadering.

Haven Amsterdam

Haven Vinkeveen

Haven Durgerdam

Over ons

WSV 'De Watergeuzen' is opgericht in het jaar 1928. De vereniging beheert drie havens. De haven aan de Diemerzeedijk met het clubhuis en de winterstalling vormt het middelpunt van de vereniging. De twee andere havens zijn in Vinkeveen en in Durgerdam.

Search