bestuur.jpg

Van de bestuurstafel december 2023

Het was heel koud die avond, maar het was een prachtige tocht. Anneloes en ik waren met de sloep, met Jaap van Loenen als kapitein, de Amsterdam Light Route aan het varen. Jaap had het aanbod gedaan aan de leden om een aantal avonden met hem in de sloep de route te varen. Heeft u niet geboekt bij Jaap dan kunt u ook nog zelfstandig de route varen. Amsterdam Light Festival is er nog tot 21 januari.

De baggerwerkzaamheden in Durgerdam zijn klaar. De komende tijd kunnen we starten met het renoveren van de haven. We kunnen beginnen met slopen en nadat de aannemer de nieuwe palen gezet heeft en alle bestaande palen 50 centimeter dieper geslagen heeft, kunnen we aan de opbouw beginnen. Het wordt een hele klus en we gaan een beroep doen op leden die niet in Durgerdam liggen, om mee te werken.

Met de vele regen van de afgelopen tijd zijn we ook weer een ervaring rijker. Extreem hoog water in Durgerdam leert ons dat de elektradozen wel een stukje hoger moeten en dat er geleidbeugels moeten komen om het grote verschil in waterpeil bij te kunnen benen. Een verschil van meer dan 1 meter behoort niet meer tot de uitzonderingen. Op de Diemerzeedijk stond het water tot in het clubhuis en in de loods. Be-halve het hoge water speelt hier ook mee dat we langzaam verzakken. Een onderwerp waar we als bestuur mee bezig zijn. Gelukkig hebben we leden die hier verstand van hebben en ons kunnen helpen.

Tenslotte doe ik een algemene en zeer gemeende oproep aan alle leden om eens serieus na te denken over het vervullen van een bestuursfunctie. Op dit moment draait uw vereniging op 4 bestuursleden. En dat is absoluut te weinig. Omdat wij in de ALV het voorstel zullen doen om een bestuursperiode te beperken tot 2 x 3 jaar met een maximale verlenging met nog 3 jaar, zullen er de komende tijd meer bestuursleden nodig zijn. Als we met wat meer zijn kunnen we het werk verdelen en is de tijdsbesteding beperkt. Je hoeft er ook geen hogere wiskunde voor gestudeerd te hebben en het is vooral ook leuk en leerzaam. 

Ga eens een gesprek aan met één van de bestuursleden en kijk of het wat voor je is.

Peter Weesendorp

peter.jpg
Doel van de vereniging - in het kort

De Watersportvereniging  'De Watergeuzen' heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de watersport. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 a)   het behartigen van de leden op het gebied van de watersport;
 b)   het bevorderen van de goede verstandhouding tussen de leden en de samenhang van de vereniging;
 c)   het beschikbaar stellen en beheren van faciliteiten ten behoeve van de leden;
 d)   het organiseren van activiteiten en evenementen;
 e)   het samenwerken met andere verenigingen, die hetzelfde doel trachten te bereiken;
 f)    alle andere wettige en geoorloofde middelen, welke voor het doel bevorderlijk zijn.

De vereniging kent gewone leden, jeugdleden, ereleden en aspirant-leden. Alleen de gewone leden en ereleden hebben stemrecht in de algemene vergadering.

Haven Amsterdam

Haven Vinkeveen

Haven Durgerdam

Over ons

WSV 'De Watergeuzen' is opgericht in het jaar 1928. De vereniging beheert drie havens. De haven aan de Diemerzeedijk met het clubhuis en de winterstalling vormt het middelpunt van de vereniging. De twee andere havens zijn in Vinkeveen en in Durgerdam.

Search