lid-worden.jpg

Lid worden van WSV De Watergeuzen

123

1.   U kunt zich aanmelden voor het lidmaatschap door het inschrijfformulier volledig ingevuld en voorzien van uw pasfoto te zenden naar het ledensecretariaat van de vereniging. Hiermee geeft u tevens aan kennis te hebben genomen van de statuten (zie knoppen rechts).

2.  Hierna wordt u uitgenodigd voor een kennismaking/ballotage-gesprek. Dit vindt plaats in het clubhuis van de vereniging aan de Diemerzeedijk te Amsterdam. In dit gesprek kunt u zich nader informeren over de mogelijkheden van de vereniging. De ballotagecommissie adviseert het bestuur.

3.  WSV De Watergeuzen heeft de beschikking over drie jachthavens, u kunt een ligplaats kiezen in Amsterdam, in Vinkeveen of in Durgerdam.

Onze vereniging heet nieuwe leden van harte welkom. Als u zich wilt aanmelden, kunt u dat doen via het aanvraagformulier op deze pagina.

Om in aanmerking te komen voor een ligplaats, dient u lid te worden van de vereniging. Als in de jachthaven op dat moment geen ligplaats beschikbaar is, komt u op een wachtlijst.

De huur van een ligplaats wordt ieder jaar automatisch verlengd. Indien u de ligplaats wilt opzeggen, dient u dit uiterlijk 1 [maand] per aangetekend schrijven aan het bestuur kenbaar te maken. Anders wordt de ligplaats geacht opnieuw voor een jaar, beginnend op 1 [maand] daarop volgend, te worden gehuurd.

De tarieven staan overzichtelijk in het document Tarieven. Om de meest actuele tarieven te downoaden klik hier.

 

Voor de inhoud van onze reglementen kunt u op een van onderstaande titels klikken. Wij kennen het Huishoudelijk Reglement, de Statuten en het Jachthaven Reglement.

Haven Amsterdam
Er is een eenvoudige douche- en toilet accommodatie. Op de steigers is water en stroom beschikbaar. In de haven is WiFi.

Haven Vinkeveen
Op het terrein zijn een clubhuis met eenvoudige sanitaire voorzieningen. Er is een hijsinstallatie aanwezig.
 
Haven Durgerdam
Er is geen douche- en toilet accommodatie. Water is verkrijgbaar bij de pomp bovenaan de trap. Er is één tappunt voor water en elektra voor leden.
 
Algemene Info

Watersportvereniging ,,DE WATERGEUZEN"   Amsterdam
Opgericht 6 oktober 1928 - Koninklijk Goedgekeurd: 30 juli 1932
Aangesloten bij het K.N.W.V. (030)

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Amsterdam in het Verenigingsregister nr. 40530326

Haven Amsterdam

Haven Vinkeveen

Haven Durgerdam

Over ons

WSV 'De Watergeuzen' is opgericht in het jaar 1928. De vereniging beheert drie havens. De haven aan de Diemerzeedijk met het clubhuis en de winterstalling vormt het middelpunt van de vereniging. De twee andere havens zijn in Vinkeveen en in Durgerdam.

Search