Nieuws van het bestuur

Ik hoop dat veel Geuzen net zo genoten hebben van deze mooie zomer met ideaal vaarweer. Anneloes en ik zijn de Amsterdamse hitte ontvlucht en hebben al zeilend de verkoeling van het IJsselmeer opgezocht. Nog een maandje en dan zullen de meesten van ons de boot weer winterklaar maken. Dan kijken we naar het ‘to-do-lijstje‘, waarop tijdens het varen allerlei winterklusjes verschenen zijn. En ieder jaar is het lijstje te lang en stellen we weer dingen uit tot volgend jaar.

Dat er ook leden zijn die echt aanpakken zie ik altijd weer als ik in de loods kom. Zomer of winter, er zijn altijd mensen die aan een klus begonnen zijn waarvan het einde nog niet in zicht is. Ook onze penning-meester en onze havencommissaris aan de Diemerzeedijk horen tot de noeste werkers. René ontfermt zich over de Trotter Pandora en Job houdt zich vooral bezig met onze nieuwe elektrische sloep. Beide projecten vorderen gestaag. Nog voor het hellingen van deze winter zal de sloep klaar zijn. Hulde aan de noeste werkers. De Leisure is zeilklaar en eenieder die ermee wil varen kan bij Job de boot huren.

De aanhoudende droogte heeft inmiddels ook gevolgen voorde watersport in onze omgeving. Zo is de doorgang door Smal Weesp geblokkeerd en is het waterpeil in het Markermeer extreem laag. Zo laag dat ik de sloot in Durgerdam bijna niet meer uit kom. Baggeren wordt echt noodzakelijk. We wachten op actie vanuit het Amsterdamse.

In de afgelopen ALV is gediscussieerd over het wel of niet verzekeren van de loods. De leden stemden toen voor het behoud van een verzekering en vroegen het bestuur om naar een goedkopere verzekering te zoeken. Onze penningmeester, René, heeft resultaat geboekt met een nieuwe verzekering die € 1100 goedkoper is.
Dat we met die nieuwe verzekering er nog niet zijn bleek uit info van het Watersportverbond. Die schreef: “In de afgelopen jaren zijn er diverse branden in botenloodsen geweest. Daarbij bleek vaak dat de vereniging of verhuurder aansprakelijk was voor de schade omdat deze een zorgplicht heeft door de bewaarneming van de schepen. Verzekeringsmaatschappijen hebben vrijwel allemaal besloten het risico bij bewaarneming uit te sluiten van de aansprakelijkheidsverzekering”. Het moge duidelijk zijn dat in zo’n geval de gevolgen voor onze vereniging niet te overzien zijn.
Om dat zoveel als mogelijk uit te sluiten gaan we met alle leden die hun boot in de loods of op het terrein stallen een huurovereenkomst afsluiten. In deze huurovereenkomst zijn diverse bepalingen opgenomen waaraan de huurder en de verhuurder moeten voldoen. Als het gaat om de aansprakelijkheid is de verhuurder tegenover de huurder alleen aansprakelijk voor schade aan het vaartuig als die schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

In deze Geus vind je een oproep voor een kandidaat-bestuurslid en voor iemand die zich bezig wil houden met veiligheid en milieu. Tijs Meertens moet vanwege zijn drukke werkzaamheden stoppen met het bestuurswerk.

Veiligheid en milieu zijn uitermate belangrijke onderwerpen in de vereniging. Ooit hadden we een commissie die zich daarmee bezighield. Dat vinden we niet meer nodig, maar we zoeken wel iemand die zich hiermee bezig wil houden. Als je interesse hebt of meer wil weten dan kun je me bellen of mailen of een van de andere bestuursleden benaderen.

Carla Brinkman heeft haar werkzaamheden in de communicatiecommissie beëindigd. Carla heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de communicatie binnen de vereniging. Daarvoor veel dank. Inmiddels zijn Esther Koch en Jan Schans de commissie komen versterken.

Tot slot wil ik de sluiting van het seizoen op 27 november in herinnering brengen. Het zal ongetwijfeld weer heel gezellig worden.

Peter Weesendorp

 

Het was heel koud die avond, maar het was een prachtige tocht. Anneloes en ik waren met de sloep, met Jaap van Loenen als kapitein, de Amsterdam Light Route aan het varen. Jaap had het aanbod gedaan aan de leden om een aantal avonden met hem in de sloep de route te varen. Heeft u niet geboekt bij Jaap dan kunt u ook nog zelfstandig de route varen. Amsterdam Light Festival is er nog tot 21 januari.

De baggerwerkzaamheden in Durgerdam zijn klaar. De komende tijd kunnen we starten met het renoveren van de haven. We kunnen beginnen met slopen en nadat de aannemer de nieuwe palen gezet heeft en alle bestaande palen 50 centimeter dieper geslagen heeft, kunnen we aan de opbouw beginnen. Het wordt een hele klus en we gaan een beroep doen op leden die niet in Durgerdam liggen, om mee te werken.

Schrijf reactie (0 Reacties)

En dan vallen er kort na elkaar twee overlijdensberichten op de mat. Van beiden wisten we al langere tijd dat het niet goed ging met hun gezondheid, maar toch. Na zo’n bericht gaan er toch weer allerlei gedachten, herinneringen door je hoofd. Evert was sinds 33 jaar lid van onze vereniging en in die tijd hebben veel mensen hem leren kennen. Dat kon ook niet missen want Evert kwam veel op de havens aan de Diemerzeedijk en in Durgerdam. En als hij daar was liet hij zijn handjes wapperen. Hij heeft veel voor de vereniging betekend. Het ‘gashok’ is een van de kluswerken die hij ons nalaat. Voor zijn verdienste is hij in 2013 benoemd tot lid van verdienste van de vereniging. Ik zelf herinner mij Evert als iemand van wie je niet wist met welke boot hij nu weer in de haven zou komen. Kopen en verkopen van mooie traditionele zeiljachten was onderdeel van zijn beoefening van de watersport. We zullen Evert missen en wensen Elly veel sterkte.

Marijke was de schaduw van Theo op de Diemerzeedijk. Theo komt vaak om te klussen en Marijke hield dan toezicht. In de zomer waren ze vaak langer weg en maakten mooie tochten met hun motorboot. We wensen Theo veel sterkte

Peter Weesendorp

Schrijf reactie (0 Reacties)

Iedereen die een vaste plek wil hebben in één van onze havens maar die nog niet heeft, moet zich voor 1 januari daarvoor aanmelden. Dat moet ieder jaar opnieuw om de lijst actueel te houden. Als er een plek definitief vrij is wordt die toegewezen aan degene die zich voor 1 januari aangemeld heeft en het laagste rangnummer heeft. Is bekend dat een plek langere tijd vrij is gedurende het seizoen, dan wordt die voor die periode op dezelfde manier toegewezen. Komt een plek voor kortere tijd vrij of is onbekend of de plek ingenomen wordt, dan wijst de havencommissaris de plek toe. Meestal is het dan “wie het eerst komt die het eerst maalt”. Bij dit alles speelt nog wel mee of de boot in de vrijgekomen box past. Naast de havenindeling zullen we t.z.t ook de wachtlijst voor de diverse havens op de website zetten.

Schrijf reactie (2 Reacties)

Over ons

WSV 'De Watergeuzen' is opgericht in het jaar 1928. De vereniging beheert drie havens. De haven aan de Diemerzeedijk met het clubhuis en de winterstalling vormt het middelpunt van de vereniging. De twee andere havens zijn in Vinkeveen en in Durgerdam.

Search