Nieuws

Als je gaat varen, dan moet je je boot te water laten, maar hoe gaat dat in zijn werk? Wat heb je daarvoor nodig en welke stappen moet je zetten? Het is goed dat je je daarin gaat verdiepen want het kan zijn dat jij er vroeg of laat zelf mee te maken krijgt. Daarom besteden wij nu aandacht aan het onderwerp een boot te water laten, hoe moet dat? Ton Offerman heeft een filmische impressie gemaakt van het 'Hellingen' Klik hier voor de video

Schrijf reactie (0 Reacties)

Ik ben Leo Polak, geboren te Amsterdam, 39 jaar. Ik kom niet echt uit een watersportfamilie, al hebben mijn ouders wel een paar jaar een Valkje op de Loosdrechtse Plassen gehad en heb ik toen een paar lessen genomen.

Verder heb ik ooit een sloepje gered dat na Koninginnedag was verlaten bij het Centraal Station. Daar heb ik een paar jaar in de Amsterdamse binnenstad mee gevaren, waar ik ontzettend van genoot, maar toen voor de tweede keer mijn buitenboordmotor was gestolen, het achterstallig onderhoud wel heel erg werd én Waternet mijn ligplaats aan een toeristenbotenverhuur had gegeven, was ik er klaar mee. Maar, door de ervaringen met het Valkje en nog een handvol andere zeil- en windsurfervaringen, was er bij mij een sterk verlangen aangewakkerd om zelf een zeilbootje te hebben. Dat verlangen werd zo groot dat ik mij nu, na nog een aantal lessen en een eerste CWO-diplomaatje, waag aan mijn eerste zeilbootje, een (knalroze) Neptun 22.
 
Zoekend naar een ligplaats vond ik op 15 minuten fietsen de Watergeuzen aan de Diemerzeedijk, waar ik met staande mast net naar toe kan varen. (Al schraapte ik door het hoge water de laatste keer toch met mijn vaantje langs de onderkant van de A10. De droom is toch een plekje in Durgerdam...). Een prachtige haven met heel fijne, behulpzame mensen. Ik draag graag een steentje bij door te helpen de financiële administratie draaiende te houden. Ik heb geen financiële achtergrond, dus dat is nog best een uitdaging, maar als technisch natuurkundige zou ik daar samen met Maurits en het bestuur toch uit moeten kunnen komen. Ik kijk ernaar uit.
 
Groeten,
Leo

Ik ben naar Maurits Cassee, 30 jaar oud en woonachtig in Abcoude. In de aanloop naar de aanschaf van onze sloep was ik op zoek naar een leuke haven. Na ‘warmdraaien’ op de wal aan de Diemerzeedijk heb ik nu tot mijn grote plezier een plaatsje in Vinkeveen. 

Inmiddels ben ik een paar seizoenen lidmaatschap verder en is de tijd rijp om ook een bijdrage te leveren aan de club. Op het vlak van de financiën moet er veel gebeuren, zo bleek uit berichten in de Geus. Daar wil ik samen met Leo mijn tanden in zetten. Op de komende ALV hoop ik samen met hem toe te treden tot het bestuur. Omdat ook de scenario's voor Vinkeveen op de agenda staan, is het gelijk een mooie vuurdoop. Ik kijk ernaar uit om een bijdrage te leveren en hoop nog vele jaren bij de vereniging betrokken te zijn. 

Groeten, 
Maurits

Schrijf reactie (0 Reacties)

Durgerdammers maken zich geen zorgen over water ondanks zandzakken


Kijk hier het fragment op You Tube - Kijktijd 2:08 min


haven
Veel Durgerdammers maken zich nog niet heel druk over het waterpeil. Gisteravond werden er als voorzorgsmaatregel zandzakken geplaatst, maar de bewoners van de Durgerdammerdijk zeggen dat het water nog een heel stuk moet stijgen voor de situatie echt problematisch wordt.

Op de Durgerdammerdijk zijn zandzakken geplaatst om te voorkomen dat het water over de dijk heen kan stromen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Van 1 december tot 21 januari wordt weer het Amsterdam Light Festival georganiseerd. De route is geheel met de boot te varen en is absoluut, zeker met een open boot,  de moeite waard en duurt ca. 5 kwartier.

Onze leden kunnen deze route zelfstandig met de sloep varen maar u kunt ook meevaren met de sloep van de vereniging. Als u zelf wilt varen kunt u de sloep via onze website reserveren. Maar geeft u de voorkeur aan meevaren en uitleg bij de kunstwerken, dan kunt u met Jaap van Loenen (parttime schipper op de rondvaart) meevaren.

Jaap is bereid om in december ca. 3 avonden te varen. Met een start rond 17.00 uur en één om ca. 18.30 uur. Maar in overleg met Jaap zijn andere tijden bespreekbaar. Een lid mag één introducé meenemen. Data en mogelijke opstapplaatsen worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Als u van de gelegenheid gebruik wilt maken kunt u zich via de mail melden bij Jaap van Loenen  jaapvanloenen@hotmail.com. Bij regen wordt er niet gevaren. Goede kleding wordt warm aanbevolen. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst, dus wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Het bestuur

Schrijf reactie (0 Reacties)

Vanaf 1 januari 2025 moet een pleziervaartuig uitstootvrij zijn als u daarmee het centrum van Amsterdam in wilt varen. Er komen overgangsregelingen en voor doorgaande vaarroutes geldt een uitzondering. Kijk op amsterdam.nl/uitstootvrijvervoer voor een kaart van de uitstootvrije zone.

WAT BETEKENT DIT?
Vanaf 2025 mag er niet meer met een verbrandingsmotor in de uitstootvrije zone worden gevaren. Enkel uitstootvrije boten met elektrische of handmatige aandrijving zijn vanaf dan nog welkom in de zone. Ook hybride boten zijn welkom als zij uitstootvrij varen in de uitstootvrije zone. Buiten de uitstootvrije zone kunt u met een brandstofmotor blijven varen.
Wat de uitstootvrije concreet voor u betekent wordt dit najaar duidelijk en daarover informeren we u later dit jaar.

OVERGANGSREGELINGEN- EN ONTHEFFINGENBELEID
In het najaar van 2023 worden de overgangsregelingen en het ontheffingenbeleid verder uitgewerkt en besloten welke vaartuigen onder de overgangsregelingen en het ontheffingenbeleid vallen. Voordat het definitieve beleid in de loop van 2024 wordt vastgesteld, vindt nog een formele inspraakronde plaats. Tijdens de inspraakperiode kunt u uw zienswijze (mening) geven over de overgangsregeling en het ontheffngenbeleid. Zodra de data van de inspraakperiode bekend zijn, sturen wij u hierover een e-mail. Ook houden wij u via de website amsterdam.nl/uitstootvrijvervoer op de hoogte van de precieze planning.

WAAROM EEN UITSTOOTVRIJE ZONE?
Schone lucht is belangrijk voor de gezondheid en het klimaat in de stad. Verkeer is een belangrijke bron van luchtvervuiling. Daarom zijn er al milieuzones voor vervuilende auto`s en brommers in Amsterdam en voeren we nu ook uitstootvrije zones in voor boten. Vanaf 2025 komen er onder andere ook uitstootvrije zones voor bestel- en vrachtauto's en brom- en snorfietsen.

VRAGEN?
Kijk op amsterdam.nl/uitstootvrijvervoer.
Bel het gemeentelijk informatienummer 14 020, maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.
Stuur een e-mail naar milieuzone@amsterdam.nl.
Kom naar een van de inloopavonden.
Kijk op Vignetten - Gemeente Amsterdam voor informatie over de vignetten. Mail vragen over de vignetten naar info@programmavaren.nl

 

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

Varen met onze elektrische sloep de Geus II

De sloep kan gereserveerd worden voor een halve of een hele dag, en... de eerste keer is gratis!

Reserveren
- Klik hier www.wsvdewatergeuzen.nl/havens/leeneenboot  
De sloep is geschikt voor maximaal 6 personen waarvan tenminste 1 opvarende lid is van de WSV de Watergeuzen.

- Als je geboekt hebt krijg je een bevestiging per e-mail en een losse mail over het gebruik van de sloep. Lees ook de voorwaarden nog even door in het reserveringssysteem.

Heel veel plezier!

Met vriendelijke groet,
Job
job.bruggeman@gmail.com
HC Diemerzeedijk
namens WsV de WatergeuzenSchrijf reactie (0 Reacties)

Gepresenteerd tijdens Waterplanten Congres. 

De waterrecreant en watersporter ondervinden grote hinder van langstelige waterplanten zoals fonteinkruid in het IJmeer, Markermeer en Randmeren. Ook ondernemers in deze regio lijden direct en indirect hinder en schade door de waterplanten.

De afgelopen jaren werkten de provincies Noord-Holland en Flevoland met gemeenten en belangenorganisaties, waaronder het Watersportverbond, in een regionale werkgroep aan duurzame oplossingen en maatregelen die (het vergroten van) de bevaarbaarheid voor de pleziervaart moeten garanderen. De successen, acties en oplossingen van deze unieke samenwerking werden gepresenteerd tijdens een congres, waar alle betrokken partijen bij aanwezig waren.

REGIONALE WERKGROEP WATERPLANTEN

In 2019 is de Werkgroep Waterplanten Zuidelijk IJsselmeergebied in het leven geroepen waarin Noord-Holland, Gastvrije Randmeren, Flevoland, gemeenten Almere, Huizen, Amsterdam en Hoorn samen met de belangenorganisaties en het ministerie van I&W hebben gewerkt aan oplossingen voor onder andere het beheer van waterplanten. 

WATERPLANTENBEHEER

Overheden en ondernemers in het gebied financieren nu het beheer van de waterplanten. Elke zomer worden zo’n 700 hectare waterplanten in het Markermeer en IJmeer en 600 ha in alle Randmeren (met een accent op Gooi- en Eemmeer) verwijderd. Waterplanten hebben een belangrijke functie bij het behoud van de waterkwaliteit in het Zuidelijk IJsselmeergebied. Bij te grootschalige verwijdering van waterplanten in het Gooi- en Eemmeer is er een risico van een omslag van helder naar troebel water en negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit. Zo bleek uit de watersysteemanalyse 2020. 

INNOVATIEF MAAIPONTON VOOR DE RANDMEREN

Op het congres werd ook de nieuwe Maaiboot 2.0 gepresenteerd voor het Markermeer en IJmeer. Rita Braam, directeur gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren: ‘We zijn als regionale gemeenten, provincies en waterrecreatie zelf aan het roer gaan staan. Er is samen gelobbyd voor investerings- en beheerbudget bij het Rijk en er is geïnvesteerd in vernieuwing zoals een innovatief maaiponton voor de Randmeren.’

Door de capaciteit van deze nieuw te bouwen boot is een heel andere benadering voor het maaien van waterplanten mogelijk en het biedt een meerjarige oplossing voor het behoud van een ruim en veilig vaarwater.

COMMUNICATIE MET WATERRECREANTEN VIA DE WATERPLANTEN.NU WEBAPP

De communicatie met waterrecreanten over waterplanten is het afgelopen jaar verbeterd door de inzet van een webapp. Waterplanten.nu geeft een duidelijk beeld van de zones waar je wel en geen hinder kunt verwachten. De app geeft ter plekke de waterplantsituatie weer voor het hele gebied onder de Houtribdijk tot aan het Ketelmeer. De gemaaide gebieden zijn te zien in de app en worden dagelijks geactualiseerd. Dankzij de gps-functie zie je vanaf je zeil- roei- of motorboot, sloep, surfboard of sup waar je je bevindt ten opzichte van bevaarbaar en minder goed bevaarbaar water. 

RECREATIEBETONNING BIJ HOORN VANAF 2024

Ook op het Markermeer is behoefte aan veilige routes vrij van waterplanten langs de kust tussen de grootste havens. Een van de initiatieven van de Werkgroep was een pilot voor het aangeven van vaargebieden door middel van recreatiebetonning bij Hoorn. De pilot ontstond na eerdere herschikking van de recreatiebetonning voor de pleziervaart in de Randmeren, waardoor waterplant-vrije en gemaaide gebieden duidelijker werden gemarkeerd. 

Na een succesvolle pilot wordt vanaf 2024 de recreatieve betonning op het Markermeer uitgebreid met een groene tonnenlijn van het eiland Marken tot Hoorn, waarmee een doorlopende en veilige vaarroute ontstaat van Amsterdam naar Hoorn. Ook komt er volledige betonning naar de havens van Edam, Volendam, Schardam en Hoorn. 

VERBETERD TOEKOMSTPERSPECTIEF VOOR NAUTISCHE VEILIGHEID EN ZANDWINSTRATEGIE

Deze betonning is ook de opmaat naar structurele verbetering van de diepte van de vaarroutes en specifieke vaargebieden in het Markermeer door zandwinning, zodat waterplanten niet meer naar de oppervlakte komen. Nu vindt zandwinning vooral plaats in de toch al diepe vaargeulen voor de beroepsvaart. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw zandwinbeleid in de Zandwinstrategie IJsselmeergebied van het Rijk voor 2025-2050. De recreatievaart en waterplanten zijn hierin belangrijke thema’s. 

NIET ALLEEN REGIONALE, MAAR OOK NATIONALE AANDACHT IS NODIG

Arno van Gerven, directeur van het Watersportverbond is onder de indruk van de samenwerking en de resultaten die gepresenteerd werden tijdens het congres: ‘Het is bijzonder om te zien wat er met de werkgroep waterplanten, en ook met grote inzet van onze vrijwilligers en watersportverenigingen, de afgelopen jaren bereikt is. Hierdoor zie je hoeveel kennis en initiatieven het oplevert wanneer je samenwerkt, dat is en blijft noodzakelijk met zo’n complexe uitdaging.’ 

‘Helaas groeit het waterplantenprobleem letterlijk en figuurlijk sneller dan dat de huidige aanpak aankan. Het is nodig dat het maaien, zoneren en verdiepen in samenhang en in rap tempo worden opgepakt. De situatie speelt zich niet alleen regionaal af, maar is van nationale omvang. Hiervoor is een urgente en strakke regie nodig en we nodigen graag de minister uit om hier op landelijk niveau actie op te ondernemen. Wij gaan ondertussen onverminderd door met de aanpak op regionaal niveau.’

bron: Nieuwsupdate Watersportverbond

Schrijf reactie (0 Reacties)

Door Jaap van der Harst

Wat het weer betreft zag het nieuwe seizoen er op 30 april veelbelovend uit. De hemel was bijna staalblauw en van de schrale noordoostenwind was voor het clubhuis vrijwel niets te merken. Daar hadden zich rond vieren een hoop Watergeuzen verzameld. 

opening01
Na een kort woord van Peter werd traditiegetrouw de vlag gehesen, waarbij er – eveneens traditiegetrouw – natuurlijk weer wat mis ging.

 

Nadat onze voorzitter iedereen verwelkomd had, kon het ceremoniële deel van de opening beginnen. Dat is traditiegetrouw het hijsen van de clubvlag. Die werd als een bundeltje naar boven gehesen in de vlaggenmast en het is traditie dat het oudste aanwezige lid hem ontvouwt. Deze keer viel de eer te beurt aan twee zussen die al hun hele leven lid zijn van onze vereniging: Els van der Horst en Joke Jansen. Regelmatig gaat er bij het ontvouwen weleens iets mis. Zo bleek de vlag een aantal jaren geleden op zijn kop te hangen en en nu wilde hij zich niet ontvouwen, hoe hard Els en Joke ook aan de lijn rukten. Er zat niets anders op dan de vlag naar beneden te halen en de slip wat losser te zetten. Na nog een poging zat die los genoeg en onder luid applaus stond onze verenigingsvlag fier te wapperen.

De meeste aanwezigen hadden zich al voorzien van een drankje en nu konden ze genieten van de heerlijke gerechten die Ahmet en Hatice en nog een hulp in het clubhuis hadden neergezet en van de barbecuegerechten op het terras.  Er werd geanimeerd gesproken over de vaarplannen en aan het begin van de avond konden we terugkijken op een geslaagde opening.

opening02Ahmet en Hatice hadden weer voor een heerlijke barbecue gezorgd!

opening03Ook het schitterende weer droeg bij aan een heel gezellige seizoensopening.

Ahmet en Hatice, barmannen Rudolf en Richard en alle anderen die aan deze opening hebben meegewerkt, heel erg bedankt voor jullie inzet!

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

portaalDoor Arjen Hoekstra

Portaal Durgerdam: samen werken aan de haven

Op 19 maart besloten de gebruikers van de Durgerdamse haven en enkele bestuursleden tot meer onderlinge samenwerking en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het gebruik van de haven Durgerdam. Havenmeester Adrie Erkelens heeft afscheid genomen en voor hem is de Havencommissie Durgerdam in de plaats gekomen.

Na hard werken presenteerde deze commissie op 18 april het Durgerdam Portaal, ontwikkeld door de immer betrokken IT-specialist van de Watergeuzen, Hans Haytsma, en verder ingevuld door Arjen Hoekstra en de overige leden van de commissie, Thirza Ras en Stephan Kap.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Picture1Gezellige drukte op het terras.

Na drie jaar kon het gelukkig weer: onder het genot van een hapje en een drankje en vrolijke muziek het vaarseizoen openen. Dat zag er op zondag 24 april al veelbelovend uit. Er stond weliswaar een stevige noordoostenwind, maar de hemel was staalblauw en op het zonovergoten terras voor het clubhuis was het goed toeven. Daar zaten rond vieren al flink wat Watergeuzen van een drankje te genieten en een half uurtje later stak onze voorzitter er een korte speech af.

Schrijf reactie (0 Reacties)

eunice durgerdam 1

Het zijn plaatjes die je vooral in getijdenhavens overzees aantreft; bootjes hangend aan hun landvast, de kiel vastgezogen in de modder en een onnatuurlijke scheefgang waardoor ze er als vissen op het droge bij liggen. Maar deze foto’s gaan niet over Engelse of Franse kustplaatsen maar over het kommetje aan het eind van de Durgerdammerdijk waar nog een enkele Watergeus overwintert. Op 18 februari raasde de westerstorm Eunice over Nederland met windstoten van 145 km per uur. De waarschuwing was code (diep)rood en in Amsterdam vielen drie doden te betreuren door de zeer zware storm.

Schrijf reactie (1 Reacties)

Geus jan22 grachtenvaren1Roeien kan natuurlijk ook.

Peter noemde het al op onze virtuele nieuwjaarsreceptie: Over een aantal jaar is het niet meer toegestaan om met verbrandingsmotoren door de grachten te varen. Dat wordt best een uitdaging voor ons. Hij noemde gelijk het initiatief om gezamenlijk na te denken over de ombouw tot elektrisch varen. Heel verstandig om daarin samen op te trekken. Maar dat is niet het enige alternatief. Nu doel ik niet op varen op waterstof (dat zal dan vast ook wel mogen), want dat is helemaal een kostbare geschiedenis en het is voorlopig ook lastig te tanken. Nee ik wil een paar, althans voor de booteigenaar, goedkopere alternatieven aandragen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Iedere boot die door Amsterdams water vaart, moet vanaf 2022 een vignet hebben. Het nieuwe doorvaartvignet is 3 kalenderjaren geldig.

Een vignet is verplicht voor alle pleziervaartuigen met een benzine-, diesel-, elektrische of hybridemotor als ze door Amsterdam varen.
Kano’s en kajaks zonder motor hoeven geen vignet te hebben. Hetzelfde geldt voor opblaasbare boten zonder harde bodem.

Er zijn 2 soorten vignetten:

  1.  BHG-vignet:
    Elke boot die ook afmeert in openbaar water moet een Binnenhavengeldvignet (BHG-vignet) hebben. Hiermee kun je varen èn afmeren. Het soort vignet en de kosten hiervan hangen af van de grootte van je boot en de aandrijving. Dit vignet is 1 kalenderjaar geldig.
  1. Doorvaartvignet:
    Als je door Amsterdam wilt varen en je hebt geen BHG-vignet, dan is een Doorvaartvignet vereist. Dit kost € 40,- en is 3 kalenderjaren geldig. Je krijgt hier gratis ’24 uur afmeren’ bij: die je kunt activeren op een dag naar keuze. Wil je later nog een keer afmeren, dan kun je ’24 uur afmeren’ kopen. Dat kost € 30,-.

Schrijf reactie (1 Reacties)

coronas

In deze tijd denken we niet zo erg aan varen, al helemaal niet omdat onze aandacht volledig in beslag wordt genomen door corona en alles daar omheen. Toch is veel coronaterminologie bekende kost voor ons bootjesmensen.

Een lockdown kennen wij ook wel, alleen noemen we dat gewoon “verwaaid liggen”. Het einde van dat verwaaid liggen verwachten we op basis van het weerbericht en dat is ongeveer net zo betrouwbaar als de voorspellingen over het einde van de pandemie.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Over ons

WSV 'De Watergeuzen' is opgericht in het jaar 1928. De vereniging beheert drie havens. De haven aan de Diemerzeedijk met het clubhuis en de winterstalling vormt het middelpunt van de vereniging. De twee andere havens zijn in Vinkeveen en in Durgerdam.

Search