Gewijzigde toegangsroute naar WsV de Watergeuzen

dzd.JPGVan 31 augustus 2020 tot en met december 2021 voert de gemeente Amsterdam werkzaamheden uit aan de dijk

aan de zuidzijde van het Zeeburgereiland, ter hoogte van de adressen Zuider IJdijk 101-126 en Zuiderzeeweg 2 en 2b. Hieronder vindt u informatie over de gewijzigde situatie die voor u relevant is. 

Wat gaan we doen? De ontwikkeling van het Zeeburgereiland is in volle gang. De komende jaren worden er minimaal 6000 woningen gebouwd en verschillende voorzieningen toegevoegd. Het eiland grenst aan buitenwater. Om iedereen in de toekomst veilig op Zeeburgereiland te laten wonen, moet de dijk worden verhoogd tot een zogenoemde primaire waterkering. 

Om te kunnen verhogen moet een deel van de Zuider IJdijk ter hoogte van nummers 101 t/m 126 en Zuiderzeeweg ter hoogte van nummers 2 en 2b helemaal worden ‘leeggehaald’. Dit houdt in dat we op deze locatie de kabels en leidingen verleggen, bomen rooien, de weg weghalen en de tuinen opheffen. De woonboten zijn inmiddels verplaatst naar de Oostpunt. 

Afsluitingen en omleidingen vanaf 31 augustus 2020 Het werk wordt uitgevoerd in 2 fasen. De Zuider IJdijk en Zuiderzeeweg worden (gedeeltelijk) afgesloten. De Zuider IJdijk is de enige toegangsroute naar de Diemerzeedijk en Buitenkerkerweg. Om de omgeving bereikbaar te houden, worden er omleidingen ingesteld voor alle verkeersdeelnemers. Om de druk, vanwege de afsluitingen, op het omliggende wegennetwerk op te vangen worden er diverse omleidingsroutes ingesteld van en naar de bestemmingen in vier (deel)gebieden. Welke omleidingsroute voor u en uw bezoekers geldt, ziet en leest u hieronder. 

De complete brief van de gemeente kunt u hier als pdf downloaden

print15cm Zeeburgereiland FietsersVoetgangers

print15cm Zeeburgereiland gebiedD

Over ons

WSV 'De Watergeuzen' is opgericht in het jaar 1928. De vereniging beheert drie havens. De haven aan de Diemerzeedijk met het clubhuis en de winterstalling vormt het middelpunt van de vereniging. De twee andere havens zijn in Vinkeveen en in Durgerdam.

Search