Fonteinkruid en zonnecellen

Wat hebben fonteinkruid en zonnecellen met elkaar te maken? Dat wordt duidelijk wanneer we het laatste nummer lezen van IJsselmeerberichten, het periodiek van de IJsselmeervereniging.

Beide worden als een bedreiging gezien voor het IJsselmeer en de andere meren die tot het watergebied van de vroegere Zuiderzee behoren, en in het bijzonder voor de watersport op die meren.Interessant aan het artikel in IJsselmeerberichten over fonteinkruid is dat het een positieve insteek heeft. De schrijvers, Harm van der Geest en Arie Vonk, zijn beide ‘bentisch ecoloog’ (bentische ecologie = ecologie van de waterbodem en het water daar vlak boven) en verbonden aan het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamica van de Universiteit van Amsterdam. Vanuit hun professie zeggen ze dat we eens moeten ophouden met alleen maar te klagen over het fonteinkruid. Zij zeggen zelfs “Omarm het fonteinkruid”, want fonteinkruid is juist nuttig voor het ecosysteem en schept een goede omgeving voor allerlei kleine diertjes, die zelf weer worden gegeten door tientallen ‘hogere’ soorten. Die zouden anders alleen maar algen op het menu hebben. De verhoogde biodiversiteit heeft uiteindelijk een positieve invloed op het vis- en vogelleven.

De onderzoekers noemen ook een paar misverstanden over fonteinkruid. Het eerste is dat het hele Markermeer onbevaarbaar zou zijn door fonteinkruid. Dat is niet zo: de onbevaarbare plekken zitten alleen aan de randen en dan alleen nog aan de west- en zuidkant. Het tweede misverstand is dat fonteinkruid te bestrijden zou zijn met kranswieren, die alleen op de bodem groeien. In werkelijkheid groeien de twee soorten gewoon naast elkaar.

Natuurlijk ontkennen ze niet dat fonteinkruid problemen oplevert voor de watersport, maar met gericht maaien en vrijhouden van de vaargeulen, breng je volgens hen dat probleem tot aanvaardbare proporties terug. En wat de bestrijding betreft voegen ze nog aan hun verhaal toe dat dat een kansloze missie is. Er zitten nu eenmaal nog erg veel kunstmestfosfaten in de bodem, die daar in de jaren zeventig in zijn gekomen en waar het fonteinkruid op groeit. Beter is de positieve kanten van het nieuwe ecosysteem te zien, ook voor het toerisme.  We kunnen volgens de onderzoekers iets leren van wat ze bij de Everglades in Florida doen. Daar hebben ze een hele economie ontwikkeld rondom de waterplanten. Dat is beter dan het ‘ach en wee’ dat nu in onze IJsselmeerhavens te horen is en waar niemand bij gebaat is.

Ons eigen bosje fonteinkruid, uit de schroef gehaald nadat we bij Pampus meenden wel eventjes van de vaargeul te kunnen afwijken…

En dan nog die zonnecellen! Die groeien nog niet in onze open wateren, maar als de plannenmakers hun zin krijgen gaat dat veranderen en komen er enorme drijvende zonneceleilanden in de kustwateren en open binnenwateren. Dat wordt een heel ander ecosysteem dan dat van het fonteinkruid!

Ik raad je beslist aan om de volledige artikelen over fonteinkruid en zonneceleilanden te lezen in IJsselmeerberichten. De juiste link vind je hieronder. Maar ook de rest van het magazine is zeer lezenswaardig!

Leo Wiegerink

Klik hier voor  de Link naar IJsselmeerberichten najaar 2019
Klik hier voor de Website van de IJsselmeerverenigingOver ons

WSV 'De Watergeuzen' is opgericht in het jaar 1928. De vereniging beheert drie havens. De haven aan de Diemerzeedijk met het clubhuis en de winterstalling vormt het middelpunt van de vereniging. De twee andere havens zijn in Vinkeveen en in Durgerdam.

Search