2025: Uitstootvrije zone pleziervaart centrum Amsterdam

Vanaf 1 januari 2025 moet een pleziervaartuig uitstootvrij zijn als u daarmee het centrum van Amsterdam in wilt varen. Er komen overgangsregelingen en voor doorgaande vaarroutes geldt een uitzondering. Kijk op amsterdam.nl/uitstootvrijvervoer voor een kaart van de uitstootvrije zone.

WAT BETEKENT DIT?
Vanaf 2025 mag er niet meer met een verbrandingsmotor in de uitstootvrije zone worden gevaren. Enkel uitstootvrije boten met elektrische of handmatige aandrijving zijn vanaf dan nog welkom in de zone. Ook hybride boten zijn welkom als zij uitstootvrij varen in de uitstootvrije zone. Buiten de uitstootvrije zone kunt u met een brandstofmotor blijven varen.
Wat de uitstootvrije concreet voor u betekent wordt dit najaar duidelijk en daarover informeren we u later dit jaar.

OVERGANGSREGELINGEN- EN ONTHEFFINGENBELEID
In het najaar van 2023 worden de overgangsregelingen en het ontheffingenbeleid verder uitgewerkt en besloten welke vaartuigen onder de overgangsregelingen en het ontheffingenbeleid vallen. Voordat het definitieve beleid in de loop van 2024 wordt vastgesteld, vindt nog een formele inspraakronde plaats. Tijdens de inspraakperiode kunt u uw zienswijze (mening) geven over de overgangsregeling en het ontheffngenbeleid. Zodra de data van de inspraakperiode bekend zijn, sturen wij u hierover een e-mail. Ook houden wij u via de website amsterdam.nl/uitstootvrijvervoer op de hoogte van de precieze planning.

WAAROM EEN UITSTOOTVRIJE ZONE?
Schone lucht is belangrijk voor de gezondheid en het klimaat in de stad. Verkeer is een belangrijke bron van luchtvervuiling. Daarom zijn er al milieuzones voor vervuilende auto`s en brommers in Amsterdam en voeren we nu ook uitstootvrije zones in voor boten. Vanaf 2025 komen er onder andere ook uitstootvrije zones voor bestel- en vrachtauto's en brom- en snorfietsen.

VRAGEN?
Kijk op amsterdam.nl/uitstootvrijvervoer.
Bel het gemeentelijk informatienummer 14 020, maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.
Stuur een e-mail naar milieuzone@amsterdam.nl.
Kom naar een van de inloopavonden.
Kijk op Vignetten - Gemeente Amsterdam voor informatie over de vignetten. Mail vragen over de vignetten naar info@programmavaren.nl

 

 

Over ons

WSV 'De Watergeuzen' is opgericht in het jaar 1928. De vereniging beheert drie havens. De haven aan de Diemerzeedijk met het clubhuis en de winterstalling vormt het middelpunt van de vereniging. De twee andere havens zijn in Vinkeveen en in Durgerdam.

Search